fbpx

PERSONVERNERKLÆRING OG GDPR – SAMSVARSERKLÆRING – PTU

Kontaktdetaljer

Virksomhetens navn: PTU AS Kontaktinformasjon: post@ptu.no Adresse: Mostravegen 151, 5440 Mosterhamn Daglig leder og personvernansvarlig:
Jostein Hallaråker, +47 482 53 052, josteinhal@ptu.no

Behandlingsansvarlig

Positive, True & Useful heretter, PTU, tar ditt personvern på alvor. Vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. PTU, ved administrerende leder Jostein Hallaråker er behandlingsansvarlig og har hovedansvaret for at opplysningene som vi har om deg, som vår konsulent, brukes til rette formål.
All behandling av personopplysninger i PTU skal følge; det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.
I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som knyttes til deg som enkeltperson.

Hva bruker vi personopplysningene dine til?

Når du registrerer deg hos oss i PTU, blir personopplysningene dine arkivert i vårt system slik at vi kan tilby deg HR-tjenester, inkludert: midlertidige ansettelser, kontraktsansettelser, lønn, søk og utvelgelse m.m.
All innsamling og behandling av personpplysninger som utføres av PTU er for å utføre selskapets mål innen rekruttering til fast ansettelse, og bemanning av midlertidige oppdrag.

Vi bruker opplysningene dine til følgende formål:

 For å kunne gi deg relevante tilbud og/eller informasjon knyttet til tjenestene våre og andre aktiviteter.
 For å vurdere om du passer til og er tilgjengelig for en plassering i et prosjekt/midlertidig eller fast jobb.
 For å kunne etablere og opprettholde et ansettelses-, bemannings – eller plasseringsforhold med deg.
 For å kunne skriftlig bekrefte et oppdrag for en kunde i en avtale med kunden, og følge opp og samt overholde denne avtalen.
 For kandidater som har gitt sitt samtykke, vil vi kunne presentere kandidaten til en tredjepart som er vår oppdragsgiver. Dette vil i praksis bli gjort i samråd med kandidat, og kun relevante kandidater blir presentert for kunde/oppdragsgiver.
 For din personlige utvikling, inkludert opplæring, utdanning og evaluering.
 For ledelsesspørsmål, inkludert ledelsesinformasjon, organisering av intern oppfølging og kontroll, arbeid med helse, miljø og sikkerhet, regnskapsrapportering og generell revisjon.
 For å overholde lover og regler.

Vi innhenter og behandler følgende personopplysninger om deg

Din personalinformasjon innhentes gjennom informasjon du sender oss pr e-post, SMS, post, oppgir gjennom telefonsamtale eller ved oppmøte i vårt lokal.

Vi behandler følgende personopplysninger:

 Navn, adresse, e-postadresse og annen kontaktinformasjon.
 Fødselsdato, alder, sivilstatus og kjønn.
 Foto, nasjonalitet, nasjonalt identitetsnummer/personnummer, identitetsdokument, arbeidstillatelse.
 CV, arbeidserfaring og arbeidshistorikk, referanser, attester, kvalifikasjoner og språkkunnskaper.
 Informasjon om tilgjengelighet som fridager/permisjoner.
 Eventuell annen informasjon som du gir til oss som er relevant for en spesifikk jobbprofil eller for en spesifikk ledig stilling eller jobbtilbud.
 Informasjon om aktivitet og bruk av våre tjenester.

PTU vil bare arkivere sensitive personopplysninger om det er nødvendig for å oppfylle lovkrav, hvis du har gitt tillatelse til dette eller hvis det på annen måte er godkjent av eller følger av loven. «Sensitive personopplysninger» om rase, religion eller tro, politisk overbevisning, helse, seksualitet, kriminelt rulleblad og/eller opplysninger om anklaget adferd eller trakassering. PTU skal ikke oppbevare personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen.

PTU kan overføre personopplysninger til oppdragsgivere, underleverandører (f.eks. databehandlere) som tilbyr tjenester på vegne av PTU, statlige myndigheter og andre samarbeidspartnere i forretningslivet. Det vil også gjelde i alle andre tilfeller der PTU er forpliktet til å gjøre dette, for ekselmpel ved en rettskjennelse eller en dom.
Vår bruk av personalopplysninger i henhold til denne erklæringen kan innebære overføring av disse opplysningene til andre land, kan tenkes også utenfor EU. Det er ikke sikkert at lovene i andre land som opplysningene overføres til gir samme personvernbeskyttelse som lovene i Norge. Der dette skulle være tilfellet vil vi imidlertid sørge for passende tekniske og kontraktmessige beskyttelsesmekanismer for personopplysninger, i samsvar med gjeldende lover, slik at personopplysningene dine skal være tilstrekkelig beskyttet.

Behandlingsgrunnlaget – Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger

Informasjon som er aktivt gitt av vedkommende eller innhenting av åpen tilgjengelig informasjon som er relevant (eks- LinkedIn) er den informasjonen som behandles. Vårt behandlingsgrunnlag av informasjon i våre systemer er samtykkebasert, det vil si at alle som behandles av oss til konkrete oppdrag har gitt sitt samtykke til det.
Før vi har fått et samtykke til behandling vil vi finne kandidater som vi tror har en interesse for å bli vurdert for oppdraget, og vi vil dermed be om aksept for å behandle deres data.
Innsyn i dine personopplysninger

Hos oss i PTU er du velkommen til å gjennomgå den informasjonen som vi har om deg i databasen vår. Du har rett og plikt til å be om rettelser i personopplysningene om de skulle inneholde faktafeil. Du kan til enhver tid be om at personopplysninger slettes hvis du ikke lenger ønsker å være inkludert i databasen vår eller få informasjon fra oss. (Man trekker da sitt samtykke, og PTU vil slette all eller deler av informasjonen som vi har liggende).

Du har som registrert i systemet, rett til innsyn, retting og sletting som beskrevet i personopplysningsloven § 18, samt §§ 27 og 28.
Om du skal endre personverninnstillinger som du tidligere har gitt oss kan du kontakte oss på post@ptu.no

Oppdateringer av personvernerklæringen

Denne erklæringeen kan bli oppdatert uten forhåndsvarsel for å gjenspeile endringer i innhentingen og bruken av opplysningene og sikkerhetspraksisen. Hvis erklæringen blir oppdatert, publiseres dette via e-post og/eller nettstedet vårt.

Slik kontakter du oss

Om du har spørsmål om denne erklæringen eller andre personvernspørmål, kan du kontakte post@ptu.no elller ringe +47 482 53 052

Kagerett

Datatilsynet er klageorgan for alle klager knyttet til behandling av personopplysninger m.v. Se www.datatilsynet.no

Cookies

Vårt nettsted skal i all hovedsak informere den besøkende om hva PTU er og gjør, samt gi informasjon om hvordan vi i PTU kan kontaktes. Vi innhenter informasjon om våre besøkende, dersom de legger igjen kontaktinformasjonen sin manuelt. Vi benytter også en Facebook Pixel. Ptu.no er aktive i sosiale medier (primært på Facebook per dags dato). For å bedre samspillet mellom Facebook og ptu.no har vi installert Facebooks «pixel» – et script som måler trafikk på tvers av Facebooks grensesnitt og våre nettsider. Vi bruker dataen som samles inn av pixelen til å levere spesialtilpasset innhold til dem som besøker våre nettsider, og til markedsføring på Facebook. For mer informasjon om personvern rundt Facebook, så kan du gå til denne linken.

PTU AS er ansvarlig for bruk av alle opplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av nettsiden.